Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

Provoz zařízení je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

 

Naše školka....

Unikátní rodinná přírodní školka v příjemném prostředí zrekonstruované památkově chráněné rodinné usedlosti na návsi v Plzni – Koterově  byla vybudována se záměrem vytvořit co nejpříjemnější a nejpřínosnější prostředí, jak v obytné části školky, tak i v prostorách rozlehlé zahrady a sadu.

Nabízíme dětem a jejich rodičům zařízení obohacující především z hlediska lidské stránky.  Bohatý vzdělávací, rehabilitační a kreativní program je nedílnou součástí speciálního projektu  S LÁSKOU A RESPEKTEM. Snažíme se o to, aby z dětí vyrostli lidé pevných morálních zásad, prospěšní svému okolí, prahnoucí po poznání a všestranném rozvoji a žijící v souladu s přírodou.
Malý kolektiv a láskyplný přístup učitelů supluje z velké části komorní příjemnou atmosféru rodiny. Ve městě prožíváme dětství na venkově.

Jsme často venku a pořád v pohybu, ale když je nám zima, rádi se schováme do tepla k horkému medovému čaji. Běháme po lukách, lezeme po stromech, hrajeme si v lese, staráme se o zvířata, čerpáme z přírody a vzděláváme se. Jsme hodně špinaví a šťastní...

Nabízíme

 

 • Příjemné domácí prostředí
 • Atmosféru českého venkova v dosahu městské infrastruktury
 • Program "S láskou a respektem"
 • Obohacující program vycházející z principů přírodní pedagogiky
 • Venkovní aktivity za každého počasí
 • Kreativní vzdělávací a rehabilitační program pro všestranný rozvoj dítěte
 • Pohyb, angličtina a hudba jako přirozená součást denních činností

program

S LÁSKOU A RESPEKTEM

Hlavní body programu:

 • rovnoprávnost učitele a dítěte
 • vzájemný respekt a empatie
 • vedení k samostatnosti, řešení konfliktu bez násilí a agrese
 • kladný vztah k přírodě a zvířatům
 • podpora fantazie
 • objevování, zkoumání a rozvoj pomocí smyslů

Chceme být dětem průvodci a ochránci v jejich světě objevování s vlastním programem vycházejícím z nás. Naším cílem je žít v rovnováze a v souladu s přírodou. S LÁSKOU A RESPEKTEM.