Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

PROČ VYBRAT

NAŠI PŘÍRODNÍ ŠKOLKU?

  • program "S láskou a respektem"
  • Malý kolektiv, maximálně 12 dětí
  • Individuální přístup, vzájemnost a respekt
  • Profesionální a laskavé pedagogické vedení
  • Kreativní, vzdělávací a rehabilitační program pro všestranný rozvoj dítěte
  • Angličtina a hudba jako přirozená součást denních činností
  • Venkovní aktivity za každého počasí
  • Atmosféra a prostředí českého venkova v dosahu městské infrastruktury

TÝM NAŠÍ ŠKOLKY

KDO SE STARÁ O VAŠE DĚTI

Školka na dvorku - Radka Janoušková
Radka Janoušková

Narozena 1974 v Mostě, 2 děti. Vystudovala vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, obor firemní management a anglický jazyk na University of Cambridge, Auckland, New Zealand.
Na počátku své pracovní kariéry pracovala jako učitelka tělesně a mentálně postižených dětí. Později ji osud a ekonomická situace zavály na mnoho let do komerční sféry, kde v roli manažerky velké nadnárodní společnosti zastřešovala komunikaci s klíčovými zákazníky s přímou odpovědností za obrat a zisk společnosti, sestavovala a vedla obchodní týmy. Další pracovní zkušenosti načerpala v roli obchodní a marketingové ředitelky v oboru IT.
Dlouhodobě se zabývá sociální a genderovou politikou, organizací volnočasových aktivit, vzděláváním dětí i dospělých, vyučuje angličtinu v mateřských školkách.

Školka - Jana Hlaváčková
Jana Hlaváčková

Narozena 1982 v Plané u Mariánský Lázní, 2 děti. Vystudovala vyšší odbornou školu Konzervatoř v Plzni, obor Sólový zpěv. Od roku 1999 se věnuje pedagogickému vedení umělecky zaměřených činností. Vyučovala hudebně dramatickou výchovu, taneční průpravu a sólový zpěv v ZUŠ a ZŠ. V letech 2004 – 2006 externě spolupracovala jako rektorka a moderátorka televize ZAK a kabelové televize ML. Od roku 2006 do mateřské dovolené byla členkou muzikálové sekce DJKT Plzeň. 2000 – 2007 se věnovala koncertování za doprovodu klavíru. Od roku 2011 se zabývá mimoškolním vzděláváním předškolních a školních dětí v uměleckých směrech. Vytváří metodiku hudební výchovy pro děti od 1. roku. Vede hudebně dramatickou výchovu a hudební školičky v Hudební škole Plzeň.

Školka - Adam Pešek
Adam Pešek

Narozen 1988 v Plané u Mariánských Lázní, 2 děti. Po absolvování pedagogického lycea vystudoval na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni bakalářský obor Tělesná výchova a sport pro vzdělávání. Během studií pracoval jako asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra, se zrakovým postižením a pohybovým omezením. Je držitelem certifikátu „Problematika poruch PAS pro učitele I. a II.“. Vedl cvičení rodičů s dětmi, v době letních prázdnin pracoval jako programový vedoucí na dětských táborech. V roce 2012 -2014 žil v Kanadě, ve Vancouveru, kde pracoval jako koordinátor aktivit na mezinárodní jazykové škole a jako instruktor v lyžařské škole. Při práci s dětmi předškolního věku se zaměřuje na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě a na využití angličtiny v běžných činnostech.

denisa-thumb.png
Denisa Vlčková

Narozena v roce 1993. Je absolventkou Střední pedagogické školy v Berouně, obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě, obor - Učitelství pro MŠ. Ráda tráví čas v přírode, ráda sportuje, zajímá ji hudba, fotografování, kreativní tvoření a ruční práce. Při práci s dětmi se zabývá vzdělávací psychologickou metodou zvanou artefiletika. Jedná se o tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, jakousi kombinaci arteterapie a moderního pojetí výtvarné výchovy.