Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

PROČ VYBRAT

NAŠI PŘÍRODNÍ ŠKOLKU?

  • program "S láskou a respektem"
  • Malý kolektiv, max. 12 dětí v jedné třídě, max. 6 dětí ve druhé třídě
  • Individuální přístup, vzájemnost a respekt
  • Profesionální a laskavé pedagogické vedení
  • Kreativní, vzdělávací a rehabilitační program pro všestranný rozvoj dítěte
  • Angličtina, hudba a pohyb jako přirozená součást denních činností
  • Venkovní aktivity za každého počasí
  • Zdravé stravování
  • Atmosféra a prostředí českého venkova v dosahu městské infrastruktury

TÝM NAŠÍ ŠKOLKY

 

KDO SE STARÁ O VAŠE DĚTI

Školka na dvorku - Radka Janoušková

Radka Janoušková

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, obor firemní management a anglický jazyk na University of Cambridge, Auckland, New Zealand.
Na počátku své kariéry jsem pracovala jako učitelka tělesně a mentálně postižených dětí. Byla to zkušenost, ze které celoživotně čerpám. Poté  jsem strávila mnoho let v obchodní sféře, v roli manažera obchodních týmů v mezinárodních společnostech, následně pak jako obchodní a marketingová ředitelka české softwarové společnosti. Po ukončení této životní etapy jsem se již v roli dvojnásobné maminky navrátila zpět ke svému celoživotnímu tématu vzdělávání a již několik let se snažím svojí činností vytvářet inspirující, láskyplné a zdravé prostředí pro děti předškolního věku.

 

Školka - Jana Hlaváčková

Jana Hlaváčková - toho času na mateřské dovolené

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu Konzervatoř v Plzni, obor Sólový zpěv. Od roku 1999 se věnuji pedagogickému vedení umělecky zaměřených činností. Vyučovala jsem hudebně dramatickou výchovu, taneční průpravu a sólový zpěv v ZUŠ a ZŠ. V letech 2004 – 2006 jsem externě spolupracovala jako rektorka a moderátorka televize ZAK a kabelové televize ML. Od roku 2006 do mateřské dovolené jsem byla členkou muzikálové sekce DJKT Plzeň. 2000 – 2007 jsem se věnovala koncertování za doprovodu klavíru. Od roku 2011 se zabývám mimoškolním vzděláváním předškolních a školních dětí v uměleckých směrech. Vytvářím metodiku hudební výchovy pro děti od 1. roku. Mám 3 děti.


 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1d2f.jpg

Adam Pešek

Po absolvování pedagogického lycea jsem na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vystudoval bakalářský obor Tělesná výchova a sport pro vzdělávání. Během studií jsem pracoval jako asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra, se zrakovým postižením a pohybovým omezením. Jsem držitelem certifikátu „Problematika poruch PAS pro učitele I. a II.“. Vedl jsem cvičení rodičů s dětmi, v době letních prázdnin jsem pracoval jako programový vedoucí na dětských táborech. V roce 2012 -2014 jsem žil v Kanadě, ve Vancouveru, kde jsem pracoval jako koordinátor aktivit na mezinárodní jazykové škole a jako instruktor v lyžařské škole. Při práci s dětmi předškolního věku se zaměřuji na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě a na využití angličtiny v běžných činnostech. Mám 2 děti.


 

Deny 2.jpg

 

Deniska Vlčková

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě, obor Učitelství pro MŠ. Ráda trávím čas v přírode, ráda sportuji, zajímá mne hudba, fotografování, kreativní tvoření a ruční práce. Při práci s dětmi se zabývám vzdělávací psychologickou metodou zvanou artefiletika. Jedná se o tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, jakousi kombinaci arteterapie a moderního pojetí výtvarné výchovy.

 

 

 

Aneta Miklasová