Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

 

PROČ VYBRAT NAŠI PŘÍRODNÍ ŠKOLKU?

  • Malý kolektiv, max. 12 dětí v jedné třídě
  • Individuální přístup, vzájemnost a respekt
  • Profesionální a laskavé pedagogické vedení
  • Bohatý kreativní, vzdělávací a rehabilitační program pro všestranný rozvoj dítěte
  • Angličtina, hudba a pohyb jako přirozená součást denních činností
  • Dostatek pohybu
  • Sportovní aktivity
  • Venkovní aktivity za každého počasí
  • Zdravé stravování
  • Atmosféra a prostředí českého venkova v dosahu městské infrastruktury

TÝM NAŠÍ ŠKOLKY

 

KDO SE STARÁ O ŠKOLKU A O VAŠE DĚTI

Školka na dvorku - Radka Janoušková

Radka Janoušková - zakladatelka, majitelka, školnice,

zahradnice, svačinářka, provozní, pokladní, účetní

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, obor firemní management a anglický jazyk na University of Cambridg Auckland, New Zealand.
Na počátku své kariéry jsem pracovala jako učitelka tělesně a mentálně postižených dětí. Byla to zkušenost, ze které celoživotně čerpám. Poté  jsem strávila mnoho let v obchodní sféře, v roli manažera obchodních týmů v mezinárodních společnostech, následně pak jako obchodní a marketingová ředitelka české softwarové společnosti. Po ukončení této životní etapy jsem se navrátila zpět ke svému celoživotnímu tématu vzdělávání a již několik let se snažím svojí činností vytvářet inspirující, láskyplné a zdravé prostředí pro děti předškolního věku.

 

Školka - Jana Hlaváčková

Jana Hlaváčková - zakladatelka, pedagog a duší hudebník

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu Konzervatoř v Plzni, obor Sólový zpěv. Od roku 1999 se věnuji pedagogickému vedení umělecky zaměřených činností. Vyučovala jsem hudebně dramatickou výchovu, taneční průpravu a sólový zpěv v ZUŠ a ZŠ. V letech 2004 – 2006 jsem externě spolupracovala jako rektorka a moderátorka televize ZAK a kabelové televize ML. Od roku 2006 do mateřské dovolené jsem byla členkou muzikálové sekce DJKT Plzeň. 2000 – 2007 jsem se věnovala koncertování za doprovodu klavíru. Od roku 2011 se zabývám mimoškolním vzděláváním předškolních a školních dětí v uměleckých směrech. Vytvářím metodiku hudební výchovy pro děti od 1. roku. Mám 3 děti.


 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1d2f.jpg

Adam Pešek - pedagog sporťák, pohybový kreativec

Po absolvování pedagogického lycea jsem na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vystudoval bakalářský obor Tělesná výchova a sport pro vzdělávání. Během studií jsem pracoval jako asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra, se zrakovým postižením a pohybovým omezením. Jsem držitelem certifikátu „Problematika poruch PAS pro učitele I. a II.“. Vedl jsem cvičení rodičů s dětmi, v době letních prázdnin jsem pracoval jako programový vedoucí na dětských táborech. V roce 2012 -2014 jsem žil v Kanadě, ve Vancouveru, kde jsem pracoval jako koordinátor aktivit na mezinárodní jazykové škole a jako instruktor v lyžařské škole. Při práci s dětmi předškolního věku se zaměřuji na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě a na využití angličtiny v běžných činnostech. Mám 2 děti.


 

Deny 2.jpg

 

Deniska Vlčková - pedagog artefiletik, přírody milovník

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě, obor Učitelství pro MŠ. Ráda trávím čas v přírode, ráda sportuji, zajímá mne hudba, fotografování, kreativní tvoření a ruční práce. Při práci s dětmi se zabývám vzdělávací psychologickou metodou zvanou artefiletika. Jedná se o tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, jakousi kombinaci arteterapie a moderního pojetí výtvarné výchovy.

 

 

 profil anet.jpg

 

Aneta Miklasová - pedagog kreativní dramatik

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu obor český jazyk a dramatická výchova na ZČU. Po studiu jsem pracovala se sociálně znevýhodněnými dětmi předškolního věku, přičemž jsem se zaměřovala na zvládání sociálních a personálních kompetencí žáků. Vedla jsem dramatické kroužky pro předškolní děti a spolupracovala s divadlem na tematických příměstských táborech. Zajímám se o zážitkovou pedagogiku a dramatickou výchovu ve vzdělávání. Ráda cestuji, čtu a tvořím. V současné době studuji magisterský obor Dramatická výchova na DAMU v Praze. 

 

IMG_20200930_112842-01.jpeg

Vendulka Urbancová - pedagog tvůrce (z čehokoliv kdekoliv)

Vystudovala jsem SPgŠ v Praze, obor vychovatelství a PedF UK v Praze, obor učitelství pro první stupeň. Celý profesní život pracuju s dětmi a s nimi se potkávám i ve volném čase. Baví mě hledat balanc mezi laskavou důsledností a svobodou dětí. Ráda chodím po kopcích a horách, lyžuju, plavu, jezdím na kole a běhám. Baví mě tvoření, šití, čtení. Jsem vdaná a máme dvě dospívající děti.