Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

 

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLKY

 • 07:00 - 08:15 příchod dětí do školky
 • 08:30 - 09:40 společné přivítání v kruhu, dopolední tématický program:
  • angličtina hrou
  • relaxace pohybem - rehabilitační cvičení, jóga...
  • hudební školička
  • denní tvorba - každý z nás je umělec
 • 09:45 - 09:55 svačina
 • 10:00 - 12:00 pobyt venku mimo školní zahradu (nebo v tělocvičně) objevování, zkoumání, v lese, na louce, u vody
 • 12:00 - 12:10 příprava na oběd
 • 12:10 - 12:30 oběd
 • 12:30 - 12:50 volná hra, odchod dětí s dopolední docházkou, příprava na polední klid
 • 13:00 - 14:00 mladší děti - čtení pohádky, spánek či odpočinek
 • 13:00 - 14:00 předškoláci - čtení pohádky, diskuze nad textem, předškolní příprava
 • 14:00 - 15:00 volná hra, volné spinkání
 • 15:00 - 15:15 svačina
 • 15:15 - 16:30 odpolední program, tvorba, sport, volné aktivity, pobyt venku na zahradě

 

NÁŠ BĚŽNÝ DEN...


 • Díváme se
 • Učíme se, přemýšlíme
 • Zpíváme, tancujeme
 • Tvoříme, stavíme, boříme
 • Běháme, cvičíme, křičíme
 • Hrajeme fér
 • Nebijeme se
 • Pracujeme
 • Sázíme, sklízíme
 • Pečeme, vaříme
 • Zvířata mazlíme
 • Posloucháme pohádky
 • Odpočíváme
 • Když někomu ublížíme, omluvíme se
 • Uklízíme po sobě (nebo se o to alespoň snažíme)

 

NAŠE KONCEPCE

Motto naší školky: Je nám dobře v přírodě

Vlastní program „S láskou a respektem“

Při práci s dětmi se řídíme vlastním programem „ S LÁSKOU A RESPEKTEM“. V našem pojetí se pod slovem láska skrývá laskavý a vlídný přístup nejen průvodců, ale i dětí k sobě samým, okolnímu světu a přírodě. Říká se, že na základě respektu lze dosáhnout vzájemného dorozumění, a to je pro nás klíčové. Respekt vyžaduje spravedlnost, zodpovědnost a toleranci.  To jsou hlavní pilíře našeho pedagogického vedení.

Snažíme se o to, aby z dětí vyrostli lidé pevných morálních zásad, prospěšní svému okolí, prahnoucí po poznání a všestranném rozvoji a žijící v souladu s přírodou.

Malý kolektiv a láskyplný přístup učitelů supluje z velké části komorní příjemnou atmosféru rodiny. Ve městě prožíváme dětství na venkově.

HLAVNÍ BODY VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

 

Co nás inspiruje:

Waldorfská pedagogika http://www.waldorfskaskolka.cz/waldorfska-pedagogika

Asociace lesních mateřských školek http://www.lesnims.cz/

Liga lesní moudrosti http://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/woodcraftersky-zakon

S kým spolupracujeme:
Farma Jitřenka Koterov http://www.jitrenka.info/
Kdo nás podporuje:

Ministerstvo práce https://www.mpsv.cz/

Státní fond životního prostředí https://www.sfzp.cz/