Koterovská náves 5, Plzeň - Koterov

Telefon: +420 777 744 548

PROGRAM

NAŠÍ ŠKOLKY

 • 07:00 - 08:30 příchod dětí do školky
 • 08:30 - 08:40 společné přivítání v kruhu, dopolední program, každodenní prolínání:
  • angličtina hrou
  • relaxace pohybem - rehabilitační cvičení, jóga...
  • hudební školička
  • tvorba - každý z nás je umělec
 • 09:40 - 09:55 svačina
 • 10:00 - 12:00 pobyt venku denně mimo školní zahradu, objevování, zkoumání, v lese, na louce, u vody
 • 12:05 - 12:15 příprava na oběd
 • 12:15 - 12:30 oběd
 • 12:30 - 13:00 volná hra, odchod dětí s dopolední docházkou, příprava na polední klid
 • 13:00 - 14:30 čtení pohádky, odpočinek či spánek menší děti
 • 13:00 - 14:30 čtění pohádky, diskuze nad textem, předškolní příprava větší děti
 • 14:30 - 15:00 volná hra
 • 15:00 - 15:15 svačina
 • 15:00 - 16:30 odpolední program, volné aktivity, pobyt venku na školkovské zahradě

JAK VYPADÁ

NÁŠ BĚŽNÝ DEN?

 • Zpíváme si celý den
 • Cvičíme a tancujeme, abychom byli zdraví
 • Běháme bosi v ranní rose
 • Pohladíme kočce uši a schoulíme se do bezpečí psích tlapek
 • Prohlédneme si svět z koňského hřbetu
 • Tajemství barev – vidíš, jak jsou krásné?
 • Podívej, co skrývá hlína - sázíme a sklízíme
 • Prší? Nevadí – máme gumáky a pláštěnku. Akce: Záchrana žížaly z louže.
 • Jak postavit hrad z písku?
 • Co rád vaříš? Pomůžeš s přípravou svačinky?
 • Budeš dnes prosím mým rádcem?
 • Čteme pohádky – inspirují nás
 • Dnes jsou z nás indiáni, zítra se staneme strážci přírody
 • Známe kouzelná slova, umíme čarovat

VZDĚLÁVACÍ

KONCEPCE

Motto naší školky: Je nám dobře v přírodě

Vlastní program „S láskou a respektem“

Chceme být dětem průvodcem a ochráncem v jejich světě objevování s vlastním programem vycházejícím z nás, inspirací pro nás jsou některé prvky různých pedagogických směrů jako je Lesní pedagogika, Začít spolu, Monetessori či Waldorfská pedagogika.

Všechny tyto koncepce kladou důraz na individualitu a v jejich středu stojí právě dítě a jeho potřeby s důrazem na zodpovědné chování k sobě i ke světu.

Důraz na individualitu v žádném případě neznamená sebestřednost na úkor ostatních a celku. Důraz na individualitu vychází z poznání, že nejprve musím mít rád sám sebe, vědět, co umím a jaký jsem a teprve potom mohu jednat s ohledem na ostatní.

HLAVNÍ BODY VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

 

Co nás inspiruje, kde se vzděláváme:

Asociace lesních mateřských školek 

http://www.lesnims.cz/

Liga lesní moudrosti 

http://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/woodcraftersky-zakon

 

Dlouhodobě spolupracujeme:

Farma Jitřenka Koterov 

http://www.jitrenka.info/