Kdo se stará o Vaše děti

 Radka Janoušková

zakladatelka, provozní, školnice, zahradnice, provianťák

Vystudovala vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, obor firemní management a anglický jazyk na University of Cambridge na Novém Zélandu.
Na počátku své pracovní kariéry pracovala jako učitelka tělesně a mentálně postižených dětí. Poté strávila mnoho let v obchodní sféře, ve vedení obchodních týmů a v managementu mezinárodních společností, dále pak jako obchodní a marketingová ředitelka české softwarové společnosti. Po ukončení této životní etapy se navrátila zpět ke svému celoživotnímu tématu vzdělávání a již 10 let let se snaží svojí činností vytvářet inspirující, láskyplné a zdravé prostředí pro děti předškolního a mladšího školního věku. Má dvě děti.

Jana Hlaváčková

pedagožka duší hudebnice, spoluzakladatelka

Vystudovala vyšší odbornou školu Konzervatoř v Plzni, obor Sólový zpěv. Od roku 1999 se věnuje pedagogickému vedení umělecky zaměřených činností. Vyučovala hudebně dramatickou výchovu, taneční průpravu a sólový zpěv v ZUŠ a ZŠ. V letech 2004 – 2006 externě spolupracovala jako redaktorka a moderátorka televize ZAK a kabelové televize ML. Od roku 2006 do mateřské dovolené byla členkou muzikálové sekce DJKT Plzeň. 2000 – 2007 se věnovala koncertování za doprovodu klavíru. Od roku 2011 se zabývá mimoškolním vzděláváním předškolních a školních dětí v uměleckých směrech. Vytváří metodiku hudební výchovy pro děti od jednoho roku. Zabývá se muzikoterapií. Má tři děti.

Adam Pešek

pedagog sporťák, pohybový kreativec

Po absolvování pedagogického lycea na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vystudoval bakalářský obor Tělesná výchova a sport pro vzdělávání. Během studií pracoval jako asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra, se zrakovým postižením a pohybovým omezením. Je držitelem certifikátu "Problematika poruch PAS pro učitele I. a II.". Vedl cvičení rodičů s dětmi, v době letních prázdnin pracoval jako programový vedoucí na dětských táborech. V roce 2012–2014 žil v Kanadě, ve Vancouveru, kde pracoval jako koordinátor aktivit na mezinárodní jazykové škole a jako instruktor v lyžařské škole. Při práci s dětmi předškolního věku se zaměřuje na pohybové aktivity spojené s pobytem v přírodě a na využití angličtiny v běžných činnostech. Vede odpolední zájmové kroužky zaměřené na pohyb a pobyt v přírodě. Má dvě děti.

Denisa Vlčková

pedagog artefiletik, milovnice přírody 

Vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě, obor Učitelství pro MŠ. Ráda tráví čas v přírodě, ráda sportuje, zajímá ji hudba, fotografování, kreativní tvoření a ruční práce. Při práci s dětmi se zabývá vzdělávací psychologickou metodou zvanou artefiletika. Jedná se o tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, jakousi kombinaci arteterapie a moderního pojetí výtvarné výchovy.

Aneta Miklasová

pedagog kreativní dramatik

Vystudovala pedagogickou fakultu obor český jazyk a dramatická výchova na ZČU. Po studiu pracovala se sociálně znevýhodněnými dětmi předškolního věku, přičemž se zaměřovala na zvládání sociálních a personálních kompetencí žáků. Vedla dramatické kroužky pro předškolní děti a spolupracovala s divadlem na tematických příměstských táborech. Zajímá se o zážitkovou pedagogiku a dramatickou výchovu ve vzdělávání. Ráda cestuje, čte a tvoří. V současné době studuje magisterský obor Dramatická výchova na DAMU v Praze, učí dramatickou výchovu v ZUŠ a zabývá se dramaterapií.

Lenka Šnejdarová

sporťačka, kreativní milovnice přírody

Vystudovala učitelský obor Psychologie-tělesná výchova na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studia pracovala jako instruktorka kojeneckého plavání a učitelskou praxi si splnila na škole pro sluchově postižené žáky, kde poté několik let učila. Věnovala se divadelním programům pro mateřské školky v Domě pohádek. Po narození syna směřovala k alternativnímu způsobu vzdělávání a po mateřské dovolené nastoupila na Waldorfskou školu, kde působila jako třídní učitelka. Vzdělávala se ve waldorfských seminářích, dřevořezbě a ručních pracích. Ve volných chvílích renovuje starý nábytek a upcykluje oděvy a doplňky. Ráda tráví čas v přírodě – běháním, cyklistikou a během na lyžích. Má jednoho syna.

Vendula Urbancová

sporťák, pedagog tvůrce (z čehokoliv chcete)

Vystudovala SPgŠ v Praze, obor vychovatelství a PedF UK v Praze, obor učitelství pro první stupeň. Celý profesní život pracuje s dětmi a s nimi se potkává i ve volném čase. Baví ji hledat rovnováhu mezi laskavou důsledností a svobodou dětí. Ráda chodí po kopcích a horách, lyžuje, plave, jezdí na kole a běhá. Baví ji tvoření, šití, čtení. Je vdaná a má dvě dospívající děti.

Renata Hajská

jogínka, sporťačka, milovnice zvířat

Vystudovala ekonomii a francouzštinu na Jihočeské Univerzitě. Studovala a pracovala ve Francii, působila také na farmách v USA, ve Švýcarsku a necelý rok žili s manželem na Novém Zélandě. Zkušenosti má také jako au-pair ve Francii a instruktorka na letním táboře. Po šesti letech práce v korporátním prostředí, se rozhodla tento obor opustit a živit se věcmi, které jí naplňují a dávají smysl. Stala se instruktorkou jógy a v současné době vede kurzy jógy pro veřejnost i ve firmách. Miluje svoji rodinu, přírodu, děti a zvířata. Dětem chce předávat radost, porozumění a respekt. Ráda využívá alternativní způsoby ať už ve výchově, výživě či v přístupu k životu. Má dva syny.

Martina Petrakovičová

pedagožka, co vždy přisviští na kole či koloběžce

Vystudovala germanistiku a učitelství německého jazyka na MU v Brně. Kus svého pracovního života se věnovala krásnému poselství vytváření česko-německých přátelství, a to již u dětí předškolního věku. Odmalička miluje tanec, který považuje za prostředek sebevyjádření a relaxace. Od studijních let se věnovala amatérskému divadlu. Každoročně spoluvytváří dětský letní tábor v srdci Beskyd. V práci s dětmi nejraději sahá po aktivitách, které jsou jí samotné blízké, tedy po zpěvu, tanci, pohybu, četbě a dramatické výchově. Dětem v naší školce nabízí láskyplnou náruč, úsměv a respekt. Sama je maminkou dvou kluků.