Počet dětí: 12

Věk dětí: 4-5

Hlavní průvodci: Lenka, Renča

Docházka: dopolední/celodenní

V této třídě najdeme naše "vejminkové absolventy", ale nejen je. Ve třídě se pracuje podle týdenních tematických plánů odpovídajícím RVP a ŠVP. Dopoledne mají první blok řízené činnosti, který je rozdělený na dvě části. První z nich je vzdělávací část (komunikativní kruh, cvičení, věcné informace atd.) a v druhé části se věnujeme činnostem rozvíjejícím jemnou motoriku (vyrábění, stříhání, malování atd.). Dále zde probíhají pravidelné hodiny angličtiny hrou, která je v určité dny součástí dopoledního programu.

V této třídě probíhá společný odpočinek dětí z Vejminku a Dvorku. Odpolední čtení trvá hodinu a poté se děti, které neusnuly, přesunou do přední třídy k volné hře a ostatní zůstávají spinkat. Děti nebudíme, necháváme je dospat dle potřeby. Odpoledne jsou přítomni dva průvodci, kteří se v průběhu týdně střídají.

Děti pravidelně navštěvují divadla a výstavy. Ve školním roce organizujeme několik sportovních kurzů, které se odvíjejí od ročního období – plavání, bruslení, lezení, lyžování.

Dále je zde také možnost zúčastnit se školky v přírodě, která se každoročně pořádá v květnu/červnu, a lyžařského kurzu, který se koná v průběhu ledna/února.

Je pro nás důležité, aby děti při řízené činnosti pracovaly v homogenních skupinách, abychom jim mohli nabídnout stejnou úroveň vzdělávání. Ale stejně tak je pro nás důležité i setkávání dětí ve volné hře napříč třídami, čímž podporujeme přirozenou empatii, pomoc druhému, učení nápodobou.

Také usilujeme o to, aby všechny děti znaly všechny pedagogy (dopolední procházky, aktivity mimo školku, pobyt na zahradě atd.). Každý z pedagogů může danému kolektivu nabídnout něco nového, a proto jsme rádi, když se naši průvodci občas prostřídají a navštíví jinou třídu v rámci řízeného i volného programu.