Na Kopci 1

Počet dětí: max. 12

Věk dětí: 5-7 let

Hlavní průvodci: Adam, Vendy

Docházka: celodenní

V této třídě najdete převážně předškoláky. Dopoledne mají první blok řízené činnosti, který je rozdělený na dvě části. První z nich je vzdělávací část (komunikativní kruh, cvičení, věcné informace atd.) a v druhé části se věnujeme činnostem rozvíjejícím jemnou motoriku (vyrábění, stříhání, malování atd.). Dále zde probíhají pravidelné hodiny angličtiny hrou, která je v určité dny součástí dopoledního programu.

Odpolední část řízené činnosti je odlišná od ostatních tříd. Předškolní děti mají kratší odpočinek, během něhož se čte literatura odpovídající věku dětí, a následně se věnujeme předškolní přípravě – grafomotorika, počítání, logopedická cvičení atd.

V rámci předškolní přípravy zde probíhají pravidelné odpolední programy:

  • Dramatická výchova (úterý)
  • Hudební výchova (čtvrtek)

Ve školce pracujeme podle týdenních tematických plánů, které odpovídají RVP a ŠVP.

Děti pravidelně navštěvují divadla a výstavy. Ve školním roce organizujeme několik sportovních kurzů, které se odvíjejí od ročního období – plavání, bruslení, lezení, lyžování.

Dále je zde také možnost zúčastnit se školky v přírodě, která se každoročně pořádá v květnu/červnu, a lyžařského kurzu, který se koná v průběhu ledna.

Je pro nás důležité, aby děti při řízené činnosti pracovaly v homogenních skupinách, abychom jim mohli nabídnout stejnou úroveň vzdělávání. Ale stejně tak je pro nás důležité i setkávání dětí ve volné hře i různých aktivitách či projektech napříč třídami, čímž podporujeme přirozenou empatii, pomoc druhému, učení nápodobou.

Také usilujeme o to, aby všechny děti znaly všechny pedagogy (dopolední procházky, aktivity mimo školku, pobyt na zahradě atd.). Každý z pedagogů může danému kolektivu nabídnout něco nového, a proto jsme rádi, když se naši průvodci občas prostřídají a navštíví jinou třídu v rámci řízeného i volného programu.


Na Kopci 2

Počet dětí: 12

Věk dětí: 2-3 roky

Hlavní průvodci: Martina, Johanka

Docházka: dopolední/sdílená

V této třídě najdeme nejmenší děti, které se s předškolní docházkou seznamují.  Aklimatizační čas je zde velmi individuální a vždy závisí na domluvě rodiče s pedagogem. Jedná se o sdílenou docházku, což v praxi znamená, že děti školku navštěvují 2 – 3 pravidelné dny v týdnu.

Ve třídě probíhá dopolední řízená činnost, která odpovídá týdenním tematickým blokům. Činnosti a aktivity jsou vybírány tak, aby rozvíjely dovednosti a schopnosti dětí daného věku.

Je pro nás důležité, aby děti při řízené činnosti pracovaly v homogenních skupinách, abychom jim mohli nabídnout stejnou úroveň vzdělávání. Ale stejně tak je pro nás důležité i setkávání dětí ve volné hře napříč třídami, čímž podporujeme přirozenou empatii, pomoc druhému, učení nápodobou.

Po počáteční adaptaci děti navštěvují divadlo, podnikají delší výlety do přírody atd. 


Provoz Školky Na kopci 2 je spolufinancován z Operačního projektu zaměstnanost. 

Název projektu: Vybudování dětské skupiny - Na kopci 2 
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017389