Počet dětí: 6

Věk dětí: 3 – 4 roky

Hlavní průvodce: Karolína

Docházka: dopolední/celodenní

(odpoledne děti tráví ve třídě Na Dvorku)

V této třídě najdete děti naší školky, které s každodenní docházkou do školky začínají. Dopolední harmonogram je stejný jako v ostatních třídách, samozřejmě přizpůsobený věku dětí. Je zde věnovaný dostatečný čas aklimatizační fázi. Děti mají možnost chodit pouze na dopoledne a v průběhu roku nastoupit i na celodenní docházku.

I v této třídě probíhá dopolední řízená činnost dle týdenních tematických programů, jejíž náplň odpovídá věku dětí. Aktivity jsou rozděleny do dvou krátkých bloků (skupinová část – zpívání, hraní her atd. a činnosti spojené s jemnou motorikou). U dětí jsou rozvíjené sociální, komunikační dovednosti a sebeobsluha.

Děti pravidelně navštěvují divadlo, podnikají delší výlety do přírody atd.