školka Na Dvorku

Unikátní rodinná přírodní školka na návsi v Plzni-Koterově byla vybudována ve zrekonstruované památkově chráněné rodinné usedlosti z roku 1837.

Naším záměrem bylo vytvořit co nejpříjemnější a nejpřínosnější prostředí jak v obytné části školky, tak v prostorách rozlehlé zahrady a sadu. Snažíme se být průvodci a ochránci v dětském světě objevování. Vycházíme z principu individualizace a samostatnosti. Stejně tak jsou pro nás důležité hranice a pravidla, jež dávají dětem pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se, aby z dětí vyrostli lidé prahnoucí po poznání a žijící v souladu s přírodou. Klademe si za úkol, připravit a zapojovat děti do společnosti tak, aby byly schopny uvědoměle plnit své sociální funkce a vytvořily si pevné morální zásady.

V přírodě je nám dobře!

Přírodu považujeme za velmi přínosnou učebnici pro vývoj a růst dětí. Za vlídného počasí se proto často přesouváme na výuku do venkovního prostoru, ať už je to sad, les nebo nedaleká farma. Rozvoj dítěte podporujeme prostřednictvím činností spontánních i řízených. Využíváme principů prožitkového a kooperativního učení a spontánního sociálního učení. Nezapomínáme ani na to, že se dítě v prvním sedmiletí života učí nápodobou.

Naše třídy

Hlavní výhodou našeho malého kolektivu je, že můžeme k jednotlivým dětem přistupovat jako k jedinečným bytostem určitých potřeb a vzdělávacích návyků. Na jejich základě s nimi můžeme intenzivněji a efektivněji pracovat a poskytnout tak pocit bezpečí a jistoty, který potřebují. Díky nižšímu počtu dětí ve třídách je také možné organizovat pestrou škálu aktivit: navštěvujeme divadelní představení, výstavy nebo často podnikáme celodenní výlety do přírody. Nedílnou součástí naší školky je i sportovní vyžití, ve kterém si děti vyzkouší v předškolních letech jinak méně dostupné sportovní aktivity, jako je sportovní lezení, lyžování nebo lanové překážky. 

Náš tým

Kontaktujte nás

školka Na dvorku

školka Na vejminku

Koterovská náves 5/5

326 00 Plzeň 2

školka Na kopci

školka Na kopci 2

Koterovská náves 24/12

326 00 Plzeň 2

+420 777 744 548